• 13 LIS 18
  • 0

  Otrzymanie Karty Polaka

  Otrzymanie Karty Polaka to szansa dla wielu osób, które mieszkają za granicą, a czują się związani z Polską. Osoba, która uzyska ten dokument może liczyć na wiele korzyści i ułatwień.

  Co daje posiadanie Karty Polaka?

  Dzięki Karcie Polaka możliwe jest bezpłatne uzyskanie wizy uprawniającej do przekraczania granicy polskiej. Umożliwia ona również bezpłatne staranie się o nadanie obywatelstwa polskiego. Otrzymanie Karty Polaka daje możliwość legalnego podjęcia Pracy na terenie RP lub otwarcia tu swojej własnej działalności gospodarczej. Co ważne, dokument ten, świadczący o przynależności jego posiadacza do narodu polskiego, pozwala na podjęcie nauki w Polsce. Osoba, która posiada Kartę Polaka może uczyć się w szkole podstawowej, średniej, lub na uczelni wyższej na takich samych zasadach jak obywatele. Wiąże się to m.in. z prawem do ubiegania się o stypendia.

  Obcokrajowiec, który chce ubiegać się o otrzymanie Karty Polaka, musi spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku i zdjęcia w konsulacie RP. Dodatkowo, powinno się do nich dołączyć dokumenty, które potwierdzą polskość wnioskodawcy – mogą to być np. polskie akty urodzenia przodków czy dokumenty notarialne poświadczające w jakiś sposób przynależność do narodu polskiego. Jeśli wnioskodawca nie dysponuje takimi dowodami, przydatne mogą być zaświadczenia organizacji polonijnych o zaangażowaniu w polską kulturę i kultywowanie tradycji lub dyplom ukończenia nauki języka polskiego.

  O tym, czy obcokrajowiec otrzyma Kartę Polaka, ostatecznie decyduje krótka rozmowa z konsulem RP lub wojewodą – ma ona potwierdzić, czy wnioskodawca rzeczywiście jest związany z Polską, jej kulturą i historią.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply