Od 1 stycznia 2020 roku nie będzie pobierany podatek od czynności cywilnoprawnych. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy dokonywali transakcji i operacji gospodarczych z użyciem wirtualnej waluty uzyskują duże korzyści ze zwolnienia.

Na początku 2020 roku wprowadzone zwolnienie dotyczyć będzie podatku PCC, według którego obecnie płacone miało być 1% wartości każdego nabycia – niezależnie od tego czy podatnik z danego tytułu transakcji osiągnął zysk czy stratę. Zdaniem Ministra Finansów opodatkowanie tych transakcji prowadziło do sytuacji, według której kwota podatku mogłaby przekroczyć wartość zainwestowanych środków pieniężnych.

Same wirtualne waluty zbudowane są na podstawie zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę i stanowi podstawę technologiczną dla ponad 600 systemów kryptowalut. W związku z tak skomplikowaną strukturą niemożliwe jest wprowadzenie podatku od czynności cywilnoprawnych. Powoduje to fakt, że transakcje te nie posiadają jednoznacznego miejsca wykonywania prawa majątkowego, a w niektórych przypadkach ciężko jest także o jednoznaczne ustalenie obydwu stron transakcji.

Obowiązujące przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wykazują wysoki poziom niedostosowania do transakcji, w których za przedmiot obrót walutami wirtualnymi. Dokonując czynności cywilnoprawnych podatnik powinien mieć pewność, że stan faktyczny, który go dotyczy objęty został zakresem normy podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *