Do prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych zobowiązane są firmy ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, przekroczenie limitu przychodów, czy też przedsiębiorstwa, które dobrowolnie się do tego zgłosiły. Jak wygląda pełna księgowość 2021?

Wszystkie spółki kapitałowe (spółka z o.o., spółka akcyjna) obowiązuje pełna księgowość 2021, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności i rocznych przychodów z działalności.

Konieczność stosowania pełnej księgowości uzależniona jest od ustalonego limitu w przypadku:

– osób fizycznych,
– spółek cywilnych osób fizycznych,
– spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
– spółek jawnych osób fizycznych,
– spółek partnerskich oraz
– przedsiębiorstw w spadku

Pełna księgowość 2021 ma taki sam limit jak w ubiegłym roku, który wynosi 2 000 000 euro z przychody osiągnięte z działalności.

Zmienił się jednak kurs euro określany przez NBP (Narodowy Bank Polski). Z obliczeń wyjdzie kwota 9 030 600 zł. Jest to wartość, która wyznacza granicę dla której stosowana jest pełna księgowości w 2021 roku.

Należy pamiętać, że przejście z małej księgowości na pełną księgowość nie jest możliwe w trakcie roku podatkowego, dlatego przedsiębiorca poczekać musi do początku kolejnego roku obrotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *