Niejeden przyszły przedsiębiorca zastanawia się nad formą prowadzonej księgowości. Do wyboru jest uproszczona lub pełna księgowość. Niestety nie każdy może dokonać takiego wyboru, gdyż niektóre podmioty zobowiązane są przepisami do prowadzenia ksiąg rachunkowych czyli pełnej księgowości. Takimi podmiotami są np. spółki kapitałowe, do których zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Pełna księgowość jest rozbudowanym oraz trudnym systemem ewidencji każdej operacji gospodarczej mającej miejsce w przedsiębiorstwie. Aby móc ją prowadzić należy posiadać odpowiednie kwalifikacje i wiedzę oraz na bieżąco śledzić zmieniające się przepisy, dlatego warto podjąć współpracę z biurem rachunkowym. Prowadzenie pełnej księgowości posiada wiele zalet. Oprócz ewidencji zdarzeń gospodarczych mają Państwo szeroki obraz na sytuację finansową firmy. Jest ona świetnym narzędziem do dokonywania analiz ekonomicznych oraz dzięki niej wiadomo dokładnie gdzie ulokowane są Państwa pieniądze.

Zasady ewidencji operacji gospodarczych szczegółowo są zawarte w przepisach m.in. Ustawy o rachunkowości. W pełnej księgowości korzysta się z zasady podwójnego zapisu – każda operacja musi pojawić się na dwóch kontach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *