Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia księgowości. Obecnie wyróżnić możemy dwie formy księgowości:
księgowość pełną
księgowość uproszczoną (małą)

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości ) spoczywa miedzy innymi na:

  • spółkach akcyjnych,
  • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkach komandytowo-akcyjnych
  • osoba fizycznych, spółkach cywilnych osób fizycznych, spółkach jawnych, partnerskich i spółdzielniach socjalnych.

Podmioty wymienione w ostatnim podpunkcie muszą prowadzić pełną księgowość w momencie, gdy ich dochody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 1,2 mln euro.

Dzięki prowadzeniu pełnej księgowości przedsiębiorca zyskuje faktyczny i bardzo rzetelny obraz swojego przedsiębiorstwa. W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń pozwala mu to na podjęcie prawidłowych kroków. Bez wątpienia prowadzenie pełnej księgowości nie należy do prostych zadań, gdyż wymaga ono poświęcenia dużej ilości czas, uwagi i zaangażowania. Na szczęście przedsiębiorcy nie muszą samodzielnie wypełniać tego obowiązku. Mogą oni korzystać z pomocy podmiotów zewnętrznych, takich jak: biura rachunkowe, biura podatkowe czy księgowi.

Pełna księgowość w Krakowie to oferta jaką świadczy nasza firma. Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów. Przekonaj się jak wiele możesz zyskać dzięki prawidłowo i rzetelnie prowadzonej księgowości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *