Pełna rachunkowość to precyzyjny system ewidencyjny. Wymaga od przedsiębiorcy dokładnej znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Większość właścicieli firm zobowiązanych do prowadzenia tej formy księgowości decyduje się na współpracę z biurem rachunkowym.

Kto ma obowiązek prowadzenia księgowości w formie pełnej? Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości mają osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro. Pełna rachunkowość dostarcza informacji z zakresu ewidencji przychodów i kosztów, ewidencji majątku i źródeł jego finansowania, inwentaryzacji majątku i zobowiązań, sprawozdań finansowych, karty wynagrodzeń pracowników.

W skład ksiąg rachunkowych zaliczamy dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów.

Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie księgowości przez doświadczonych ekspertów. Staramy się pomagać przedsiębiorcom w optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *