W styczniu każdego roku właściciele firm powinni uwzględniać zmiany w prawie podatkowym, które mają zacząć obowiązywać. Wcześniejsze zapoznanie się z planowanymi zmianami pozwala uchronić firmę od problemów, wynikających z błędnego wypełniania obowiązków.

Istotne zmiany czekają właścicieli firm, którzy w swojej działalności wykorzystują samochody osobowe. Podwyższono obecny limit kosztów z 20 tys. EUR przy amortyzacji i ubezpieczeniu samochodów „luksusowych”do kwoty 150 tys. zł.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie podatku exit tax, który jest całkowitą nowością w polskich przepisach podatkowych. Podatek będzie płacony przez osoby, które będą chciały przenieść aktywa z Polski do innego państwa lub gdy podatnik podlegający w Polsce tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu będzie zmieniał rezydencję podatkową. Celem tego podatku jest zrekompensowanie polskiemu fiskusowi utraty wpływów budżetowych pochodzących z aktywów, które przez „przeprowadzką” znajdywały się na terytorium Polski.

Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc dla podatników, którzy potrzebują wsparcia w zakresie przepisów prawa podatkowego. Z pomocą naszej kadry uda się zoptymalizować koszty bezpiecznie oraz terminowo zadbać o obowiązki podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *