Każde przedsiębiorstwo bez jakiegokolwiek wyjątku zobowiązane jest do regulacji zobowiązań podatkowych. Ich wysokość zależy od charakterystyki danej instytucji. W zależności od jego wielkości, na którą wpływa roczny przychód oraz ilość zatrudnionych pracowników, firmy rozliczają się według:
1. Zasad ogólnych – skala 18% i 32%.
2. Podatku liniowego – 19%, w jego przypadku nie istnieje jednak możliwość stosowania ulg.
3. Ryczałtu ewidencjonowanego – jego wysokość ustalana jest na podstawie wysokości uzyskiwanego przychodu.
4. Karta podatkowa – comiesięczne opłacanie stałej kwoty podatku. Jego wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności, a także ilości mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Kwestia rozliczeń podatkowych dla firm jest niezwykle problematyczna. Na ich kłopotliwość wpływają przede wszystkim nieustanne modyfikacje przepisów prawa podatkowego. Brak ciągłego kontrolowania tych zmian przyczynia się do licznych błędów w deklaracjach podatkowych, co z kolei niesie ze sobą konsekwencje prawne, zazwyczaj wysoką grzywnę.

Nasza firma świadczy profesjonalne usługi z zakresu prowadzenia rozliczeń podatkowych dla firm. Gwarantujemy całkowitą poprawność, jednocześnie zapewniamy iż bierzemy pełną odpowiedzialność za wykonane przez nas działania, oznacza to, iż w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości uregulujemy wszelkie wynikłe z tego tytułu kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *