Jednym ze sposobów prowadzenia ewidencji księgowej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Z czym wiąże się prowadzenie KPiR? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na tę formę księgowości?

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązuje podatnika do rejestrowania wszystkich przychodów ze sprzedaży oraz kosztów poniesionych w związku z prowadzoną działalnością.

Prawidłowa ewidencja KPiR umożliwia rzetelne określenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenie się z urzędem skarbowym w danym okresie.

Wzór KPiR został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów Kraków to usługa pozwalająca przedsiębiorcom skupić swoją uwagę na rozwoju firmy. Powierzając nam obowiązki księgowe i podatkowe swojej firmy właściciele firm mają możliwość wprowadzania nowych rozwiązań zmierzających do sukcesu.

Jeżeli interesuje Państwa podatkowa księga przychodów i rozchodów Kraków zapraszamy do kontaktu. Nasi konsultacji przedstawią szczegółową ofertę oraz udzielą informacji na temat cennika.

Prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski – uproszczona księgowość Kraków!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *