Księgowość jest podstawowym elementem składowym rachunkowości, polega na rejestracji udokumentowanych zdarzeń gospodarczym, które powodują zmiany w majątku firmy. Księgowość dzieli się na dwie formy – uproszczoną oraz pełną.

Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły określonego w przepisach limitu. Księgowość uproszczona dzieli się na trzy formy – kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowany oraz podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Pełna księgowość (czyli księgi rachunkowe) jest precyzyjnym i skomplikowanym systemem ewidencji operacji gospodarczych. Podmioty posiadające osobowość prawną np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne są zobowiązane do jej prowadzenia. Pełna księgowość nie służy jedynie do wyliczenia podatku, dzięki niej tworzony jest także pełny obraz finansowy przedsiębiorstwa.

Księgowość można nazwać fundamentem każdego przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby prowadzona była w sposób profesjonalny i rzetelny, tak aby ukazywała rzeczywisty obraz finansowy działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *