Księgowość – system ewidencji, który jest stosowany przez jednostki i ma na celu liczbowe ujęcie środków pieniężnych, procesów, jak również wyników finansowych działalności. Jej celem jest gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie, a następnie udostępnianie informacji na temat zdarzeń, które miały wpływ na zmianę wielkości majątku, źródeł finansowania, bądź zdolności finansowej przedsiębiorstwa.

Działalność komórki księgowej polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, co stanowi część rachunkowości, która z kolei jest ewidencją odzwierciedlającą działalność gospodarczą, jak również jej sytuację majątkową. Podstawy księgowość dają możliwość ukazania przepływu wartości oraz rozrachunków pomiędzy podmiotami.

Rachunkowość składa się z:
– księgowości zajmującej się ewidencjonowaniem zmian w składnikach majątku oraz źródłach jego pochodzenia,
– rachunek kosztów, który ukazuje ewidencję, kalkulację oraz analizę kosztów,
– sprawozdawczość finansowa, w której znajdują się informacje odnośnie aktualnej sytuacji majątkowej firmy.

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie tego, jak powinna być prowadzona księgowość firmy, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *