Księgowość i rachunkowość to pojęcia postrzegane jako synonimy tego samego zjawiska. Błędne jest utożsamianie obu pojęć. Są to terminy, które są ze sobą ściśle powiązane, ale nie można powiedzieć, że oznaczają to samo. Księgowość jest węższym pojęciem, które zawiera się w szerszym, składającym się z wielu elementów – rachunkowości. Księgowość jest istotnym elementem dziedziny wiedzy, jaką jest rachunkowość. Księgowość więc jest pojęciem bardziej praktycznym, natomiast rachunkowość teoretycznym.

Jeśli odniesiemy te pojęcia do przedsiębiorstwa, można powiedzieć, że rachunkowość firmy składa się z trzech ważnych segmentów: księgowości, kalkulacji oraz sprawozdawczości. Prowadzona w tym zakresie pomoc rachunkowo-księgowa przez biura rachunkowe jest dobrym sposobem dla firm, którym zależy na profesjonalnym i indywidualnym podejściu do spraw. W dodatku świadczona przez biuro pomoc rachunkowo-księgowa jest tańszym rozwiązaniem niż zatrudnienie księgowej. Nie wiąże się z ponoszeniem kosztów związanych z utrzymaniem stanowiska czy zakupem oprogramowania.

Współpracując z biurem rachunkowym w każdej chwili przedsiębiorca może poszerzyć lub zawęzić zakres świadczonych usług, dzięki temu, że świadczona pomoc rachunkowo-księgowa jest przede wszystkim elastyczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *