Czym jest karta Polaka? Dlaczego pomoc w pozyskaniu Karty Polaka jest tak istotna dla wielu cudzoziemców?

Karta Polaka stanowi dokument potwierdzający przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Warto jednak zaznaczyć, że Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy.

Karta Polaka uprawnia m.in. do:
– korzystania z pomocy Konsula
– prowadzenia działalności w Polsce
– korzystania z bezpłatnego programu oświaty
– podejmowania pracy na terenie Polski
– korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej

Uzyskanie Karty Polaka zobowiązuje do złożenia odpowiednich wniosków do właściwych urzędów.

Nasza pomoc w pozyskaniu Karty Polaka to kompleksowe wsparcie dla osób, które przyjeżdżają do Polski z zagranicy.

Zainteresowanych szczegółami przygotowanej przez nas oferty zapraszamy do kontaktu. Przedstawimy informacje na temat świadczonych przez nas usług oraz odpowiemy na pytania. Profesjonalna pomoc cudzoziemcom. Kompleksowa obsługa prawna – pomoc w pozyskaniu Karty Polaka w krótkim czasie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *