Wielu przedsiębiorcom może przydać się pomoc w zamknięciu spółki. Poniżej znajdą się kolejno opisane kroki, które trzeba wykonać podczas likwidacji spółki.

Pierwszym krokiem likwidacji jest zatwierdzenie na zgromadzeniu wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki.

Jeśli ⅔ głosów opowiedziała się za rozwiązaniem, konieczne jest sporządzenie przez likwidatorów bilansu otwarcia likwidacji.

Złożenie uchwały do sądu rejestrowego to następna konieczność przy likwidacji spółki, oczywiście do wniosku dołączony musi zostać bilans otwarcia likwidacji.

Kolejnym krokiem są opłaty:
– opłata o dokonanie zmian we wpisie do rejestru- 250 zł
– opłata od wniosku o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w KRS- 200 zł
– opłata za ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym- 100 zł

Likwidatorzy spółki zobligowani są również do spłaty wszystkich zobowiązań spółki, aby mogło dojść do podziału majątku i sporządzenia rachunku zysków.

Na koniec procesu likwidacji spółki sporządza się sprawozdanie likwidacyjne i złożenie go wraz z wnioskiem o wykreślenie spółki z rejestru.

Jeśli powyższa skrócona instrukcja nie jest do końca jasna to zachęcamy do kontaktu z naszą firmą, która świadczy kompleksową pomoc w zamknięciu spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *