Rok 2019 przyniósł wiele zmian dla przedsiębiorców. Jedną z kluczowych zmian jest konieczność składania sprawozdania finansowego w formie elektronicznej. Sprawozdanie za rok 2018 musi zostać sporządzone oraz wysłane do KRS przez Internet. Dokument ten musi być przygotowany w formacie XML i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny można nabyć u dostawców, których lista dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji.

Sprawozdanie finansowe musi zostać złożone najpóźniej 15 dni od dnia, w którym zostało zatwierdzone. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 6 miesięcy od jego sporządzenia. W przypadku gdy rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym sprawozdanie będzie musiało zostać zatwierdzone do 30. czerwca roku kolejnego, a jego wysyłka do KRS powinna nastąpić do 15. lipca.

Nasza firma oferuje pomoc w sporządzeniu oraz złożeniu sprawozdania finansowego za rok 2018. Pomagamy w przygotowaniu wymaganych dokumentów w odpowiednim formacie, pozyskaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i jego aktywacji oraz wysłaniu dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego omówimy wszelkie szczegóły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *