Sprawozdanie za rok 2018 przedsiębiorcy muszą złożyć w formie elektronicznej. Oznacza to, że każdy dokument musi zostać przygotowany w formacie XML oraz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to elektroniczna wersja tradycyjnego podpisu, która służy do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Lista dostawców, u których można nabyć podpis kwalifikowany dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (nccert.pl). Zakup tej jednostki wymaga jej późniejszej aktywacji i konfiguracji.

Sprawozdanie finansowe musi zostać złożone do 15 dni od chwili jego zatwierdzenia. Jeżeli rok obrotowy w firmie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wówczas może nastąpić to najpóźniej 15 lipca roku kolejnego.

Nasza firma oferuje pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego. Pomagamy dopełnić formalności związane z nabyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jego aktywacją, przygotowaniu sprawozdania w odpowiednim formacie lub jego przepisaniu, a następnie wysłaniu przez platformę S24.

Jeżeli są Państwo zainteresowani serdecznie zapraszam do kontaktu, podczas którego nasi przedstawiciele omówią wszelkie szczegóły oraz odpowiedzą na wszystkie pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *