• 13 LIS 18
  • 0

  Pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemców

  Pracodawcy w Polsce coraz częściej decydują się na zatrudnianie cudzoziemców. Może to być rozwiązanie korzystne, należy jednak pamiętać, że zanim przyjmiemy do pracy osobę z zagranicy, powinniśmy postarać się o prawnie wymagane zezwolenie na pracę.

  O takie zezwolenie powinien postarać się przedsiębiorca, który chce zatrudnić obcokrajowca. To na nim ciąży konieczność udowodnienia, że lokalny rynek pracowników nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb kadrowych. Konieczne wnioski i dokumenty są składane w urzędzie wojewódzkim.

  Ważne! Podjęcie pracy w Polsce przez cudzoziemca jest możliwe tylko wtedy, gdy przebywa on na terytorium RP legalnie. Trzeba też pamiętać o tym, że nie każdy obcokrajowiec potrzebuje pozwolenia na pracę w Polsce.

  Do tej grupy zalicza się między innymi osoby, które:
  – pochodzą z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  – mają status uchodźcy,
  – mają pozwolenie na pobyt stały w RP,
  – są posiadaczami Karty Polaka,
  – zajmują się nauczaniem języków obcych w szkołach, przedszkolach lub innych placówkach.

  Pozwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemców może występować w jednym z sześciu typów: A, B, C, D, E, lub S. Każdy z nich odnosi się do innej sytuacji zatrudnianego cudzoziemca i wymaga złożenia nieco innych dokumentów w toku starania się o zezwolenie na pracę.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply