Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nowym podmiotem, z tego powodu nie cieszy się jeszcze taką popularnością, na jaką zasługuje. Z tego powodu warto dokładnie omówić kwestie dotyczące tej formy prowadzenia działalności, w szczególności opodatkowanie prostej spółki akcyjnej.

P.S.A. jest spółką kapitałową, a z tego wynika fakt, iż zasady dotyczące opodatkowania są podobne jak w innych spółkach. Prosta spółka akcyjna podlega CIT, czyli opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podatek CIT posiada dwie stawki podatku – regularną stawkę 19% oraz obniżoną – 9%. Ta druga odnosi się do tych przedsiębiorców, którzy zaliczają się do grupy małych podatników. Oznacza to, że roczny przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekracza stawki przewidzianej w ustawie. Kwota ta obejmuje podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług. Tak samo jak w innych spółkach, prosta spółka akcyjna ma możliwość skorzystania z wszelkich ulg podatkowych, włączając w to ulgę IP-BOX, która zmniejsza opodatkowanie do 50%. Dodatkowo w prostej spółce akcyjnej można wybrać korzystanie z estońskiego CIT-u.

Różnice pojawiają się przy opodatkowaniu dochodów wspólników P.S.A. W wypadku osób fizycznych występuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jednak, gdy wspólnikiem są osoby prawne można skorzystać ze zwolnienia dywidendowego, jednak należy do tego spełniać określone warunki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *