Prowadząc firmę w dowolnej działalności, przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej. Księgowość bowiem jest nieodłącznym elementem w każdej sprawnie funkcjonującej na rynku firmie. Do wyboru przedsiębiorcy mają dwa systemy ewidencji księgowej – uproszczony oraz pełny. W pewnych przypadkach przepisy nakładają na przedsiębiorstwa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, ale zdarza się też, że firmy mogą same zdecydować o formie prowadzenia ewidencji.

Wybierając uproszczoną ewidencję księgową firmy zobowiązane są do przestrzegania podstawowych zasad gromadzenia danych. Prowadzą swoją księgowość na podstawie jednej z trzech wybranych form: karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pierwsza metoda uproszczonej księgowości jest przeznaczona dla niewielkiej grupy przedsiębiorców. Polega ona na płaceniu co miesiąc danej kwoty, uzależnionej np. od ilości mieszkańców w miejscu wykonywanej działalności. Drugi sposób – ryczałt ewidencjonowany – polega na płaceniu określonej stawki podatku, która zależna jest od przychodu. Trzeci natomiast, czyli podatkowa księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza metoda uproszczonej ewidencji księgowej. Polega na sumowaniu przychodów i kosztów oraz płaceniu podatku od ich różnicy. Uproszczona ewidencja służy głównie obliczaniu podatku.

Innym rodzajem ewidencji księgowej w firmie jest pełna księgowość. Jest to bardziej skomplikowana metoda prowadzenia rozliczeń, wymaga ona prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pozwala jednak na analizę i kontrolę przedsiębiorstwa i ułatwia podejmowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa decyzji. Związana jest z szeregiem dodatkowych obowiązków, jak np. sporządzaniem sprawozdania finansowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *