Rachunkowość w firmie można prowadzić na równe sposoby. Na ogół prowadzenie księgowości może odbywać się w formie pełnej oraz uproszczonej. Dla wielu firm możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości stanowi dużą zaletę. Niestety ten przywilej dotyczy niewielu.

Jednym z sposobów prowadzenia uproszczonej księgowości jest ryczał od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma księgowości polega na ewidencji przychodów przedsiębiorcy, na których to podstawie ustala się wysokość zobowiązań podatkowych. Do ustalenia należnego podatku na podstawie uzyskanych przychodów służą stawki ryczałtowe. Są one odrębne dla danych rodzajów działalności. Jeżeli przedsiębiorstwo otrzymuje dochody z równych działalności, musi od każdego z nich ustalić podatek, na podstawie odrębnych stawek.

Prowadzenie księgowości w formie ryczałtu wymaga prowadzenia specjalnej ewidencji podatkowej – ewidencji przychodów podatkowych. Poza prowadzeniem ewidencji ryczałtowych, uproszczona księgowość wymaga prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości materialnych i prawnych, wyposażenia, sprzedaży VAT (lub dodatkowo zakupu VAT), wynagrodzeń.

Chociaż prowadzenie uproszczonej księgowości w formie ryczałtu uważa się za dużą zaletę, nie koniecznie zawsze jest to dobre dla przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości w ten sposób jest znacznie mniej dokładne. To powoduje, że zarządzanie finansami firmy jest trudniejsze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *