Prowadzenie firmy związane jest z szeregiem wydatków, takich jak zakup komputera, mebli czy akcesoriów biurowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca przewiduje, że będzie używał ich dłużej w firmie, ma obowiązek wpisania ich do ewidencji środków trwałych. Ewidencja środków trwałych jest więc dokumentem potrzebnym w wielu firmach.

Co jest środkiem trwałym? Potocznie mówiąc, środkiem trwałym jest każda rzecz należąca do firmy, która ma być wykorzystywana dłużej niż rok, a także jest gotowa do użytkowania w chwili wprowadzenia do firmy. Właściciel firmy będący w posiadaniu środka trwałego, ma obowiązek dokonania wpisu do ewidencji środków trwałych w miesiącu przekazania danych składników majątku do używania. Nowy zakup w firmie spełniający kryteria środków trwałych wpisuje się do ewidencji środków trwałych. Dodatkowo zakupy o wartości większej niż 3,5 tys. złotych netto podlegają amortyzacji. Jeśli przedsiębiorca posiada fakturę VAT, może odliczyć podatek.

A jak wygląda prowadzenie ewidencji środków trwałych? Przepisy nie określają sposobu w jaki przedsiębiorca powinien prowadzić ewidencję środków trwałych. Jednak są pewne elementy, które muszą znaleźć się w ewidencji. Wśród nich między innymi: liczba porządkowa, data nabycia, data przyjęcia do używania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *