• 27 KWI 20
  • 0

  Prowadzenie karty podatkowej

  Forma opodatkowania działalności jest zależna od jej rodzaju i innych przepisów regulujących jaką dana jednostka powinna zastosować.

  Jeśli chodzi o prowadzenie karty podatkowej to jest to jedno z najprostszych rozwiązań w polskim systemie podatkowym.

  Z karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorstwa:
  – działające na terytorium kraju
  – nie wytwarzające wyrobów objętych podatkiem akcyzowym
  – osiągające przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
  – prowadzące działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
  – nie prowadzące działalności pozarolniczej
  – nie korzystające z usług osób niezatrudnionych przez siebie

  Prowadzenie karty podatkowej jest korzystnym rozwiązaniem, ze względu na niewielką ilość obowiązków dotyczących jej prowadzenia, takich jak:
  – wystawianie faktur i rachunków na życzenie Klienta
  – przechowywanie dokumentacji w okresie 5 lat podatkowych
  – uiszczanie opłaty podatkowej w do 7-go dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni
  – prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników
  – składanie deklaracji PIT o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym

  Ze względu na to, że podatek płacony co miesiąc jest ustalany przez naczelnika Urzędu Skarbowego i ma stałą kwotę to prowadzenie karty podatkowej opłacalne jest, przede wszystkim dla osób zatrudniających małą liczbę pracowników.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply