Forma opodatkowania działalności jest zależna od jej rodzaju i innych przepisów regulujących jaką dana jednostka powinna zastosować.

Jeśli chodzi o prowadzenie karty podatkowej to jest to jedno z najprostszych rozwiązań w polskim systemie podatkowym.

Z karty podatkowej mogą korzystać przedsiębiorstwa:
– działające na terytorium kraju
– nie wytwarzające wyrobów objętych podatkiem akcyzowym
– osiągające przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
– prowadzące działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
– nie prowadzące działalności pozarolniczej
– nie korzystające z usług osób niezatrudnionych przez siebie

Prowadzenie karty podatkowej jest korzystnym rozwiązaniem, ze względu na niewielką ilość obowiązków dotyczących jej prowadzenia, takich jak:
– wystawianie faktur i rachunków na życzenie Klienta
– przechowywanie dokumentacji w okresie 5 lat podatkowych
– uiszczanie opłaty podatkowej w do 7-go dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni
– prowadzenie indywidualnych kart przychodów pracowników
– składanie deklaracji PIT o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została zapłacona i odliczona od karty podatkowej w roku podatkowym

Ze względu na to, że podatek płacony co miesiąc jest ustalany przez naczelnika Urzędu Skarbowego i ma stałą kwotę to prowadzenie karty podatkowej opłacalne jest, przede wszystkim dla osób zatrudniających małą liczbę pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *