• 16 GRU 16
  • 0

  Prowadzenie KPiR Kraków

  Podatkowa księgowa przychodów i rozchodów służy do ewidencjonowania operacji gospodarczych przedsiębiorstwa związanych z przychodami i kosztami. Jest ona przewidziana do celów podatkowych i to na jej podstawie ustala się główną podstawę opodatkowania.

  Do prowadzenia KPiR, zgodnie z ustawą za dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązane są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych , spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą. Wymienione podmioty prowadzą KPiR jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

  Zwolnione z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są osoby, która:
  – prowadzą księgi rachunkowe,
  – dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności gospodarczej,
  – opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
  – wykonują wolny zawód adwokata w zespole adwokackim.

  Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia KPiR rzetelnie i w sposób niewadliwy, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami. Podatkowa księga przychodów i rozchodów musi być przechowywana w miejscu prowadzenia działalności lub pod adresem wskazanym jako siedziba przedsiębiorstwa.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply