Podatkowa księgowa przychodów i rozchodów służy do ewidencjonowania operacji gospodarczych przedsiębiorstwa związanych z przychodami i kosztami. Jest ona przewidziana do celów podatkowych i to na jej podstawie ustala się główną podstawę opodatkowania.

Do prowadzenia KPiR, zgodnie z ustawą za dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zobowiązane są osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych , spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą. Wymienione podmioty prowadzą KPiR jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły 1 200 000 euro.

Zwolnione z obowiązku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są osoby, która:
– prowadzą księgi rachunkowe,
– dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności gospodarczej,
– opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych,
– wykonują wolny zawód adwokata w zespole adwokackim.

Podatnik zobowiązany jest do prowadzenia KPiR rzetelnie i w sposób niewadliwy, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami. Podatkowa księga przychodów i rozchodów musi być przechowywana w miejscu prowadzenia działalności lub pod adresem wskazanym jako siedziba przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *