KPiR jest jedną z metod prowadzenia rachunkowości w sposób uproszczony. Służy tylko w celu ewidencji podatkowej, co znacznie zmniejsza obowiązki księgowe właściciela. Jednak trzeba pamiętać, że prowadzenie KPiR również wymaga posiadania podstawowej wiedzy księgowej. Przedsiębiorca zajmujący się osobiście prowadzeniem KPiR musi wiedzieć w jaki sposób ująć dane koszty, wydatki oraz osiągnięte przychody. Należy także znać metody obliczania podatku dochodowego oraz zasady prowadzenia pomocniczych ewidencji, takich jak ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych czy ewidencja sprzedaży VAT.

Prowadzenie uproszczonej księgowości przy pomocy KPiR polega na ujmowaniu w księdze wszelkich operacji, dotyczących uzyskanych przychodów, kosztów i pozostałych wydatków, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oprócz kwot operacji w księdze należy ująć datę jej dokonania, dowód księgowy, strony operacji oraz ich dane adresowe. Oprócz prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, przedsiębiorcy muszą obowiązkowo zająć się ewidencją:
– wynagrodzeń,
– środków trwałych,
– wartości niematerialnych i prawnych,
– sprzedaży i zakupu VAT.

Prowadzenie KPiR można zlecić profesjonalistom z biura rachunkowego. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszej pomocy w prowadzeniu KPiR, zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *