• 30 LIP 19
  • 0

  Prowadzenie ksiąg handlowych Warszawa

  Zgodnie z Ustawą o rachunkowości, osoby fizyczne prowadzące spółki cywilne, jawne oraz partnerskie, a także spółki osobowe prawa handlowego zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości.

  Księgi rachunkowe prowadzone powinny być w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny i na bieżąco – oznacza to, że pochodzące z nich informację umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących sprawozdań oraz deklaracji podatkowych.

  Ponieważ pełna księgowość to trudny i złożony proces pochłaniający dużo czasu, przedsiębiorcy często prowadzenie ksiąg handlowych zlecają ekspertom w postaci biura rachunkowego. Świadczą usługę w zakresie prowadzenia ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT i transakcji, sporządzania sprawozdań finansowych składających się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych, sporządzania zeznań rocznych, reprezentowania Klienta w kontaktach z urzędami, bieżące doradztwa oraz wyprowadzanie zaległości w księgowaniu.

  Prowadzenie ksiąg handlowych Warszawa to duża zaleta dla przedsiębiorcy – skorzystanie z usługi outsourcingu m.in. minimalizuje koszty, ponieważ cena obsługi jest niższa niż w przypadku zatrudnienia stacjonarnej księgowej, a także klient nie musi martwić się o obowiązek bycia na bieżąco z wciąż zmieniającymi się przepisami podatkowymi.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply