Prowadzenie ksiąg handlowych to element wynikający z prowadzenia pełnej księgowości, która polega na dokumentowaniu jakichkolwiek zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu przedsiębiorca na bieżąco kontrolować może przepływ każdej złotówki przez firmę.

Wszelkie dokonywane operacje tworzą zbiór, który zawiera:

 • księgę główna,
 • księgi pomocnicze,
 • dziennik,
 • wykaz składników aktywów i pasywów,
 • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych określa ustawa o rachunkowości i Kodeks Spółek Handlowych. Do grona zobligowanych podmiotów z pewnością należą:

 • spółki akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • działające na podstawie Prawa Bankowego jednostki,
 • zarówno pomioty, jak i jednostki samorządowe,
 • spółki, których dochód za poprzedni rok obrotowy przekroczył 1 200 000 euro (w przeliczeniu na polską walutę).

Prowadzenie ksiąg handlowych to usługa jaką kierujemy do wszystkich podmiotów, zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Nasi specjaliści, posiadający cenne doświadczenie w sprawny i rzetelny sposób zajmą się Twoja księgowością. Zachęcamy do kontaktu i podjęcia współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *