• 03 LUT 16
  • 0

  Prowadzenie ksiąg handlowych

  Prowadzenie ksiąg handlowych to element wynikający z prowadzenia pełnej księgowości, która polega na dokumentowaniu jakichkolwiek zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. Dzięki temu przedsiębiorca na bieżąco kontrolować może przepływ każdej złotówki przez firmę.

  Wszelkie dokonywane operacje tworzą zbiór, który zawiera:

  • księgę główna,
  • księgi pomocnicze,
  • dziennik,
  • wykaz składników aktywów i pasywów,
  • zestawienie obrotów i sald z księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

  Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych określa ustawa o rachunkowości i Kodeks Spółek Handlowych. Do grona zobligowanych podmiotów z pewnością należą:

  • spółki akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • stowarzyszenia,
  • fundacje,
  • działające na podstawie Prawa Bankowego jednostki,
  • zarówno pomioty, jak i jednostki samorządowe,
  • spółki, których dochód za poprzedni rok obrotowy przekroczył 1 200 000 euro (w przeliczeniu na polską walutę).

  Prowadzenie ksiąg handlowych to usługa jaką kierujemy do wszystkich podmiotów, zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości. Nasi specjaliści, posiadający cenne doświadczenie w sprawny i rzetelny sposób zajmą się Twoja księgowością. Zachęcamy do kontaktu i podjęcia współpracy.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply