Prowadzenie ksiąg rachunkowych to wymagające zadanie, które realizować zobligowani są przedsiębiorcy. Aby poprawnie wypełniać dokumentację i formularze, niezbędna jest odpowiednia wiedza z zakresu obowiązującego prawa i standardów.
 
Księgi rachunkowe składają się z:
  • dziennika
  • księgi głównej
  • ksiąg pomocniczych
  • wykazu składników aktywów i pasywów
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej
  • zestawienia sald kont pomocniczych
Warto pamiętać, że księgi rachunkowe muszą być prowadzone w walucie i języku polskim. Najlepszym miejsce do prowadzenia tego typu ksiąg jest siedziba spółki, choć nie jest to obowiązek. Prowadzenie ksiąg rachunkowych można bowiem zlecić podmiotom zewnętrznym, posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zarówno dzień otwarcia, jak i zamknięcia ksiąg rachunkowych jest konkretnie wskazany i określony odpowiednimi przepisami.

Potrzebujesz pomocy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych Twojego przedsiębiorstwa? Świetnie się składa, bo nasza firma posiada ofertę “prowadzenie ksiąg rachunkowych”. Poznaj szczegóły oferty i podejmij współpracę. Sztab doświadczonych specjalistów zajmie się Twoja księgowością, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i nerwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *