Pełna księgowość jest jedynym sposobem prowadzenia rachunkowości w dużych firmach. Przedsiębiorstwa nie mają więc innego wyboru i muszą prowadzić ewidencję księgową w najbardziej rozbudowanej metodzie. Powoduje to większe koszty i obowiązki księgowe, lecz ma też swoje zalety. Rozbudowany system księgowości jakim jest pełna rachunkowość, pozwala na bieżąco i bardzo dokładnie kontrolować stan finansowy przedsiębiorstwa, a poprzez to lepiej zarządzać i podejmować trafniejsze wybory, dotyczące dalszej działalności.

Prowadzenie księgowości w dużej firmie polega na ujmowaniu wszelkich zapisów księgowych na kontach księgi rachunkowej. Księga ta jednak nie składa się tylko z kont. W jej skład wchodzi także dziennik księgowy, który należy uzupełnić przed księgowaniem. Zawiera on informacje o dacie, dowodzie księgowym oraz sposobie ujęcia danej operacji gospodarczej na kontach. Operacje księguje się na kontach głównych, a czasem także na kontach pomocniczych. Konta pomocnicze zakładane są między innymi dla: rozrachunków z dostawcami, rozrachunków z odbiorcami, środków trwałych i innych elementów. W skład księgi rachunkowej wchodzą także zestawienia: obrotów i sald kont głównych, sald kont pomocniczych oraz wykaz składników majątku i źródeł jego finansowania.

Prowadzenie księgowości w dużej firmie jest bardzo ciężkie, dlatego zatrudnia się księgowych. Niestety dla firm są to wydatki, czasem nawet dosyć spore. Rozwiązanie stanowią jednak usługi biura rachunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *