Prowadzenie księgowości w firmie może odbywać się w bardzo różny sposób. Firmy mogą stosować zarówno pełną księgowość, jak i uproszczone metody. Wszystko to zależy w dużej mierze od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz od wielkości jego rocznych przychodów netto. Prowadzenie księgowości w dużych firmach zazwyczaj odbywa się w formie pełnej. W małych i mikro firmach jeżeli tylko zostaną spełnione wszelki wymogi, stosuje się jedną z trzech uproszczonych metod księgowości. Co jednak w średnich firmach? Tu warto przyglądnąć się przepisom prawnym i definicji średniej firmy.

Średnia firma to przedsiębiorstwo, które:
– zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a więcej niż 50,
– jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, ale jest większy niż 10 mln euro,
– całkowity bilans roczny nie przekraczający 43 mln euro, ale jest większy niż 10 mln euro.

Warunki posiadania statusu średniego przedsiębiorstwa w świetle przepisów o rachunkowości jasno wskazują, że przedsiębiorstwa takie są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Do tego nie mogą korzystać z uproszczeń w sporządzaniu sprawozdania finansowego, a są zobowiązane sporządzania dodatkowego dokumentu jakim jest audyt finansowy.

Prowadzenie księgowości w średniej firmie jest bardzo trudne, a co za tym idzie kosztowne. Co więc zrobić? Może biuro rachunkowe? Jeżeli tak to zapraszamy Państwa do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *