Podatkowa księga przychodów i rozchodów ma na celu bieżącą ewidencje operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Operacje ewidencjonowane są w tzw. systemie księgowości pojedynczej, który polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży (obrotu, utargu), zakupów towarów lub materiałów oraz wydatków, zapisywanych pojedynczo w księdze po dokonaniu transakcji.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów służy ustaleniu podstawy opodatkowania. Księga zakładana jest przez podatnika, który ma obowiązek rejestrowania w niej wszystkich operacji w sposób chronologiczny oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Obowiązek prowadzenia KPiR mają:
– osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
– spółki cywilne osób fizycznych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym również działalność w zakresie wolnych zawodów,
– osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów wyłącza stosowanie opodatkowania w formie zryczałtowanej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *