Według ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą.

Jako przedmiot opodatkowania uznać można odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport i import towarów, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów. Obowiązek podatkowy nałożony na przedsiębiorcę powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania danej usługi.

Podczas zakładania podmiotu gospodarczego przedsiębiorca musi podjąć decyzję, czy jego firma ma być czynnym podatnikiem VAT – rejestracja dla celów podatku od towarów i usług może być w niektórych przypadkach obligatoryjna.

Prowadzenie sprzedaży, która podlega opodatkowaniu wymaga dokonywania specjalnych z tego tytułu rozliczeń. Każda transakcja powinna zostać udokumentowana fakturą, ponieważ taki dokument stanowi podstawę do wykazania należnego podatku przez sprzedawcę.

Poprawne rozliczanie z Urzędem Skarbowym również nakłada na podatnika obowiązek składania co miesiąc lub kwartał deklaracji VAT-7, w której wykazuje się podatek naliczony i należny w danym okresie.

Rozliczanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Skarbowego może być wykonywane samodzielnie przez właściciela podmiotu gospodarczego lub zlecając to zadanie ekspertom w postaci zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usługi biura rachunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *