• 05 KWI 19
  • 0

  Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

  Według ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą.

  Jako przedmiot opodatkowania uznać można odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, eksport i import towarów, a także wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów. Obowiązek podatkowy nałożony na przedsiębiorcę powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania danej usługi.

  Podczas zakładania podmiotu gospodarczego przedsiębiorca musi podjąć decyzję, czy jego firma ma być czynnym podatnikiem VAT – rejestracja dla celów podatku od towarów i usług może być w niektórych przypadkach obligatoryjna.

  Prowadzenie sprzedaży, która podlega opodatkowaniu wymaga dokonywania specjalnych z tego tytułu rozliczeń. Każda transakcja powinna zostać udokumentowana fakturą, ponieważ taki dokument stanowi podstawę do wykazania należnego podatku przez sprzedawcę.

  Poprawne rozliczanie z Urzędem Skarbowym również nakłada na podatnika obowiązek składania co miesiąc lub kwartał deklaracji VAT-7, w której wykazuje się podatek naliczony i należny w danym okresie.

  Rozliczanie deklaracji i dokumentów do Urzędu Skarbowego może być wykonywane samodzielnie przez właściciela podmiotu gospodarczego lub zlecając to zadanie ekspertom w postaci zatrudnienia księgowej lub skorzystania z usługi biura rachunkowego.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply