Ryczałt ewidencjonowany jest jedną z najpopularniejszych form opodatkowania. Jest to uproszczona forma rozliczeń, w której podstawą opodatkowania jest przychód, bez uwzględnienia kosztów jego uzyskania.

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych skorzystać mogą przedsiębiorstwa – spółki cywilne, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku, spółki jawne, osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej – których przychód nie przekroczył 2 milionów euro w przeliczeniu na złotówki zgodnie z aktualnym kursem Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo z ryczałtu ewidencjonowanego nie mogą skorzystać podatnicy, którzy wykonują usługi lub dostarczają towary przewidziane w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych tak jak inne formy powinno prowadzone być rzetelnie i zgodnie z aktualnymi przepisami. Dodatkowo prowadzone powinno być zgodnie ze wzorem przedstawionym w rozporządzeniu Ministra Finansów, czyli powinno zawierać:

  • liczbę porządkową wpisu,

  • datę wpisu oraz uzyskania przychodu,

  • numer dowodu,

  • wysokość przychodu,

  • podsumowanie i uwagi.

W zależności od prowadzonej działalności przedsiębiorcy skorzystać mogą ze stawek 2% i 17%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *