Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółki cywilne osób fizycznych, których przychody ze sprzedaży towarów i usług za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły określonej w przepisach kwoty.

Formy uproszczonej księgowości:
– karta podatkowa,
– ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– księga przychodów i rozchodów.

Karta podatkowa to najprostsza z form uproszczonej księgowości. Wysokość podatku do zapłaty nie zależy od przychodu czy dochodu, lecz ustalana jest na cały rok z góry. Przedsiębiorca płaci podatek, który uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnianych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przedsiębiorca płaci stawkę, która określona jest dla danego rodzaju prowadzonej działalności. Podatek naliczany jest od przychodów. Koszty uzyskania przychodu nie są brane pod uwagę.

Przedsiębiorcy korzystający z księgi przychodów i rozchodów płacą podatek w wybranej stawce. Podatek naliczany jest od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Nasze biuro oferuje kompleksową obsługę księgową w Warszawie. Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *