Do obowiązków każdego pracodawcy należy przechowywanie dokumentacji płacowej. Jest to bardzo ważne ponieważ na podstawie tych dokumentów przyznawane są świadczenia pieniężne, takie jak emerytura i renta.

Do roku 1991 akta te należało przechowywać wyłącznie 12 lat, jednak ze względu na istotność tej kwestii czas ten został wydłużony do 50 lat. Dopiero po zakończeniu tego okresu kartoteki pracownicze mogą zostać zniszczone.

Równie ważna jest kwestia dotycząca formy ich przechowywania. Dokumentacja płacowa musi być gromadzona w sposób, który zapewni im pełne bezpieczeństwo, to znaczy ochroni je przed wszelkiego rodzaju zniszczeniami, uszkodzeniami oraz kradzieżą.

Nie można również dopuścić, aby wgląd do niej miały osoby nieupoważnione. Miejscem do tego odpowiednim mogą być firmowe archiwa.

Na rynku działa jednak sporo instytucji, które oferują bezpieczne ulokowanie tego typu dokumentacji. Decydując się na skorzystanie z ich usług mamy pewność,że firmowe archiwa mają najwyższej jakości ochronę. W razie bankructwa firmy, pracodawca zobowiązany jest do zagwarantowania dokumentacji płacowej odpowiedniego schronienia, a także jego opłacenie.

Nasza firma oferuje usługi związane z przechowywaniem akt firmowych. Zachęcamy do kontaktu w celu pozyskania szczegółów naszej oferty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *