Przepisów księgowych jest mnóstwo, a zwłaszcza tych regulujących prowadzenie pełnej rachunkowości finansowej. Powoduje to, że prowadzenie własnej działalności jest znacznie trudniejsze, gdy chce się wszystkim zająć samemu.

Przepisy księgowe stanowi w większości Ustawa o rachunkowości z 1994 roku, która nie tylko reguluje prowadzenie ksiąg rachunkowych, lecz również tryb badań sprawozdania finansowego oraz zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawarte w niej przepisy to nie wszystko, co reguluje prowadzenie rachunkowości. Zasady dotyczące tej kwestii regulowane są również przez europejskie oraz światowe akty prawne. Na większości z nich oparte są przepisy ustawy o rachunkowości, lecz jeżeli nie regulują one jakiejś sprawy, powinno się stosować do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Prowadzenie księgowości wymaga bardzo dużej znajomości przepisów księgowych oraz wielu innych przepisów, chociażby ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czy podatku VAT. To dodatkowe utrudnienie dla przedsiębiorcy, który chciałby samodzielnie zająć się prowadzeniem księgowości.

Prowadzisz księgowość, chcesz się nią jak najlepiej zająć, lecz nie znasz dobrze przepisów księgowych, ani zasad rachunkowości. Nie martw się – nasze biuro Ci pomoże!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *