Sprawozdanie finansowe stanowi zbiór uporządkowanych informacji o sytuacji finansowej określonego podmiotu. Do jego sporządzenia zobowiązani są przedsiębiorcy prowadzący działalność zobligowaną do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz którzy dobrowolnie wybrali pełną księgowość.

Sprawozdanie dotyczy roku obrachunkowego i sporządza je się na dzień bilansowy dla jednostki gospodarczej jako całości.

Obecnie sprawozdanie finansowe przygotowuje i składa się wyłącznie w formie elektronicznej co zobowiązuje do posiadania podpisu umożlwiającego potwierdzenie tożsamości przez Internet.

Nasze biuro oferuje przygotowanie sprawozdania finansowego 2022. Kompleksowa pomoc dla osób, które nie chcą samodzielnie zajmować się przygotowaniem i złożeniem sprawozdania finansowego. Istotnie należy zaznaczyć, że poprawność złożenia sprawozdania wpływa na bezpieczeństwo podmiotu.

Zainteresowanych ofertą „przygotowanie sprawozdania finansowego 2022” zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące współpracy oraz przedstawimy szczegółową ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *