• 18 MAJA 20
  • 0

  Rachunek zysków i strat przykład

  Podstawowy cel każdego przedsiębiorcy to maksymalizowanie zysku i osiąganie jak najwyższej rentowności. O sytuacji finansowej firmy informuje nas sprawozdanie finansowe, a o rentowności i wypracowanych zyskach jedna z części sprawozdania, czyli rachunek zysków i strat.

  Ustawa o rachunkowości określa 2 warianty rachunku zysków i strat:
  – wariant porównawczy
  – wariant kalkulacyjny

  Podstawową różnicą między wariantami jest sposób kalkulacji kosztów uzyskania przychodów.

  rachunek zysków i strat

  Rachunki zysków i strat zazwyczaj są o wiele bardziej obszerne i muszą zawierać wszystkie wymagane pozycje.

  RZiS opiera się na syntetycznym zestawieniu operacji finansowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu, zazwyczaj jednego roku. Poprzez zestawienie przychodów z różnych rodzajów działalności oraz powiązanych z nimi kosztów, końcowa różnica ukazuje wynik finansowy jednostki.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply