Podstawowy cel każdego przedsiębiorcy to maksymalizowanie zysku i osiąganie jak najwyższej rentowności. O sytuacji finansowej firmy informuje nas sprawozdanie finansowe, a o rentowności i wypracowanych zyskach jedna z części sprawozdania, czyli rachunek zysków i strat.

Ustawa o rachunkowości określa 2 warianty rachunku zysków i strat:
– wariant porównawczy
– wariant kalkulacyjny

Podstawową różnicą między wariantami jest sposób kalkulacji kosztów uzyskania przychodów.

rachunek zysków i strat

Rachunki zysków i strat zazwyczaj są o wiele bardziej obszerne i muszą zawierać wszystkie wymagane pozycje.

RZiS opiera się na syntetycznym zestawieniu operacji finansowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwie w ciągu danego okresu, zazwyczaj jednego roku. Poprzez zestawienie przychodów z różnych rodzajów działalności oraz powiązanych z nimi kosztów, końcowa różnica ukazuje wynik finansowy jednostki.

Nasze biuro świadczy usługowe prowadzenie księgowości dla firm. Specjalizujemy się zarówno w uproszonej, jak i pełnej księgowości. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *