Rachunkowość firmy zgodnie z Ustawą o Rachunkowości stanowi najważniejszy system prezentacji ewidencji procesów gospodarczych oraz ich efektów. Najważniejszą zasadą rachunkowości jest prowadzeni jej w sposób ciągły i rzetelny. Ustawa o rachunkowości na każdą firmę nakłada obowiązek przygotowania polityki rachunkowości w oparciu, o którą będzie działać. Pojęcie rachunkowości często bardzo mylnie jest utożsamiane z księgowaniem. Rachunkowość jest złożonym systemem, który składa się księgowości, kalkulacji, sprawozdawczości finansowej oraz interpretacji danych osobowych.

Rzetelnie prowadzona rachunkowość powinna przedstawiać sytuację finansową firmy według zasady true and fair view. Oprócz funkcji kontrolnej i analitycznej pełni ona funkcję informacyjną. Uzyskane dane za pośrednictwem systemu rachunkowości umożliwiają skalkulowanie czy dana decyzja jest opłacalna czy też przyniesie straty, co powinno zostać poddane korektom, jak również zweryfikować opłacalność współpracy z dotychczasowymi kontrahentami.

Nasze biuro rachunkowe od lat pomaga w tworzeniu polityki rachunkowości, jak również zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Wieloletnie doświadczenie może dać Państwu gwarancję wysokiej jakości wykonywanych usług. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty usług księgowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *