Rachunkowość to sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych w firmie, który umożliwia uzyskiwanie, przetwarzanie oraz prezentowanie informacji, co z kolei pozwala Zarządowi podejmować właściwe decyzje. Księgowość natomiast polega na zapisywaniu wszystkich zdarzeń gospodarczych, które zachodzą w firmie między innymi sprzedaży, zakupów, wypłacania wynagrodzeń, produkcji, naliczania i regulowania podatków, remontów, promocji i wielu innych.

Księgowość dzieli się na księgowość pełną oraz uproszczoną.

Księgowość pełna to zaawansowany system ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Jest oparta na księgach rachunkowych. Polega na rejestrowaniu każdej złotówki, która przechodzi przez drzwi firmy. Rzetelnie prowadzona jest doskonałym narzędziem do analizy przedsiębiorstwa oraz podejmowania decyzji ważnych pod względem strategicznym.

Księgowość uproszczona to proste zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych firmy. Na ich podstawie wylicza się należności podatkowe przedsiębiorstwa względem Urzędu Skarbowego. Wyróżniamy jej 3 rodzaje: podatkową księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Każda firma zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości. Bez względu na wielkość oraz charakter działalności obowiązek ten warto powierzyć specjalistom. Zapewni to firmowym rozliczeniom poprawność, a przedsiębiorcy właściwe relacje z fiskusem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *