Zacznijmy od przypomnienia, iż CIT to podatek dochodowy od osób prawnych. Nadeszła pora, by pomyśleć o obowiązkowym złożeniu deklaracji podatkowej. Deklaracje taką jesteśmy zmuszeni oddać do Urzędu Skarbowego do trzech miesięcy bo zakończeniu roku podatkowego. Przyjmując, że w większości przypadków rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, można przyjąć, że rozliczenie CIT musi nastąpić do ostatniego dnia marca. Koniecznie zmieść się w tym terminie! Nie warto odkładać tego zadania na ostatnią chwilę, ponieważ przekroczenie wyznaczonego dnia, potraktowane może być przez Urząd Skarbowy jako próba uchylenia się od obowiązku podatnika, co z kolei jest karane.

Rozliczenie CIT składamy w formie elektronicznej i konieczny będzie odpłatny, certyfikowany podpis elektroniczny, który uzyskać mogą osoby upoważnione przez organizację do składania deklaracji albo biura rachunkowe, które dostały upoważnienie.

Pamiętaj, że od pewnego czasu obowiązują nowe wzory formularzy, narzucone przez Ordynację podatkową i inne ustawy. Wiele osób o tym nie wie i to właśnie przez nieznajomość aktualnych przepisów prawnych, spotykamy się z największą ilością błędów w rozliczeniu. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja deklaracja podatkowa CIT została sporządzona przez ekspertów, zgłoś się do naszego biura!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *