Inwentaryzacja to istotny element rachunkowości każdej jednostki gospodarczej, którego podstawową i wiarygodną metodą zgodnie z ustawą jest spis z natury.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązani są sporządzić na koniec roku tzw. remanent.

Przedmiotem ewidencji są wszystkie aktywa i pasywa jednostki, składające się z czynności takich, jak ustanowienie stanu faktycznego, udokumentowanie inwentaryzacji, ustalenie różnic oraz dostosowanie danych do rzeczywistych informacji.

Zgodnie z wyznaczoną metodą, w przypadku spisu z natury ująć należy aktywa pieniężne, papiery wartościowe w postaci materialnej, rzeczowe składniki, środki trwałe, maszyny, urządzenia, a także nieruchomości, jeżeli zaliczone są do inwestycji, produkcję w toku, wyroby gotowe, materiały podstawowe, towary handlowe – w zależności od rodzaju przedmiotów i składników posiadanych w firmie.

Jeżeli podczas wyceny materiały i towary nie są objęte ewidencją księgową, to przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć ceny, które wynikają z faktur dostawców.

Generalnie przyjęta została przez organ zasada, że inwentaryzację można rozpocząć w dowolnym dniu, ale nie wcześniej niż trzy miesiące przed końcem roku obrotowego.

Dokument sporządzony powinien być w sposób staranny i trwały oraz zaopatrzony w podpisu osób uprawnionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *