Jednym z rodzajów transakcji, w których udział biorą polscy przedsiębiorcy jest import towarów, który oznacza nic innego jak przywóz towarów z państwa trzeciego na terytorium krajów należących do Unii Europejskiej. Wówczas to na importerze spoczywa obowiązek zapewnienia kontaktu polskich organów z polskim producentem. W przypadku tego typu transakcji gospodarczych, przedsiębiorca jest zobowiązany do podatkowego rozliczenia transakcji IMPORT. Podstawą odpowiedniego wykonania rozliczeń jest faktura wystawiona przez sprzedawcę. Importer towarów z Urzędu Celnego powinien otrzymać tzw. dokument celny, który to jest podstawą do dokonania rozliczenia podatku od towarów i usług.

Dla większości przedsiębiorców wykonanie wszystkich niezbędnych rozliczeń jest bardzo trudne, gdyż konieczna jest biegła znajomość regulacji prawnych oraz uzupełnienie stosownych dokumentów.

Eksperci księgowi zatrudnieni w naszej kancelarii szybko i sprawnie dokonają za Ciebie rozliczenia transakcji IMPORT. Zapraszamy zatem do kontaktu z naszymi konsultantami, którzy udzielą odpowiedzi na wszystkie ewentualne pytania oraz szczegółowo omówią nasza ofertę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *