• 13 KWI 19
  • 0

  Rozliczenie podatkowe

  Podatki, które pobierane są od obywateli podzielić można na dwie grupy – bezpośrednie i pośrednie. Pierwszy rodzaj należności finansowych obciąża określone dobra i zyski, jakie posiada jednostka. Do nich należy m.in. podatek PIT i CIT. W drugiej grupie natomiast opodatkowany jest obrót inaczej czynność gospodarcza, a jednostka zobowiązana jest płacić CŁO w związku z jej uczestnictwem w czynnościach rynkowych – w postaci podatku od towarów i usług.

  W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość stawki zależna jest od rodzaju źródła przychodu, a stawka wynosi odpowiednio 18% lub 32%.

  Rozliczenie podatkowe wykonuje się składając formularze w formie papierowej drogą urzędową lub wysyłając deklarację opatrzoną podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem Internetu.

  Poszczególne dokumenty składa się w odpowiednich terminach – np. podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wysyłają ewidencję PIT-28 do końca stycznia, a resztę formularzy np. PIT-36, PIT-37, PIT-38 itp. należy rozliczyć do końca kwietnia.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply