Jedną z najpowszechniejszych opłat w Polsce jest podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Jak wskazuje nazwa, podatek dochodowy dotyczy osób fizycznych, czyli osób nie posiadających osobowości prawnej. Podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Polski, bez względu na źródło ich przychodów. Miejsce zamieszkania definiuje posiadanie na tym terytorium interesów osobistych lub gospodarczych.

Podatek dochodowy wyliczany jest na postawie uzyskanego przez podatnika dochodu, czyli najczęściej przychodu pomniejszonego o koszty. Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są zróżnicowane i zależą od tego jaka forma rozliczeń z fiskusem jest wybierana przez podatnika.

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016 roku nie różnią się bardzo od tych prowadzonych w zeszłych roku. Jednak pojawiły się zmiany, które można uznać za przełomowe, m.in.: rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatników, zmiany w zakresie korekty kosztów i przychodów podatkowych w PIT, opodatkowanie nieujawnionych dochodów w PIT. Zanim zaczniemy sporządzać rozliczenia podatku PIT za rok 2015, upewnijmy się czy znamy bieżące przepisy prawa podatkowego, by mieć pewność, że nasze rozliczenie zostanie prawidłowo wykonane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *