Najpopularniejszym podatkiem w Polsce, obok podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT), jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten jest regulowany ustawami, podobnie jak inne podatki. Podatek dochodowy od osób fizycznych zobowiązane są rozliczać, jak sama nazwa wskazuje, osoby nie posiadające osobowości prawnej. Zatem osoby pracujące na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne oraz prowadzące swoje jednoosobowe działalności gospodarcze albo spółki cywilne, podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Podatek dochodowy wyliczany jest na podstawie uzyskane przez podatnika dochodu. Stawki za podatek dochodowy są różne, w zależności od tego w jakiej formie rozlicza się podatnik. Zobowiązany jest on do uiszczania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy, co miesiąc lub co kwartał. W trakcie roku podatnicy nie muszą oni składać do urzędu żadnych deklaracji. Dopiero po zakończeniu roku podatkowego zobligowani są dostarczyć do urzędu rozliczenie roczne podatku dochodowego. Służy ona podsumowaniu całego roku podatkowego. Dzięki niej rozliczane są ewentualne nieodpłaty lub nadpłaty. Deklaracja może być złożona w formie elektronicznej lub papierowej, w zależności od wybranego druku i liczby podatników, których rozliczamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *