Każdy pracownik, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę ma możliwość skorzystania z urlopu chorobowego. Wynagrodzenie urlopu chorobowego wynosi 100% wynagrodzenia w wypadku gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy, chorobą w trakcie ciąży, badaniami lekarskimi dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów i zabiegami ich dotyczącymi. Natomiast 80% wynagrodzenia przysługuje pracownikom w wypadku choroby niezwiązanej z pracą.

Wynagrodzenie to płacone jest przez pracodawcę lub w ramach zasiłku chorobowego ZUS. Opłacane jest wyłącznie 33 dni urlopu chorobowego (w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia 14 dni w roku kalendarzowym). Po tym okresie wynagrodzenie reguluje ZUS. Zasiłek chorobowy trwa 182 dni, a w wypadku ciąży lub chorób przewidzianych w ustawie- 270 dni.

Rozliczenie urlopu chorobowego pracownika może przysporzyć wiele nieprawidłowości. Podstawą wymiaru wynagrodzenia jest przychód, czyli przeciętne wynagrodzenie miesięczne. Należy jednak pamiętać, że do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wchodzą:

płaca zasadnicza,

wynagrodzenie za nadgodziny,

indywidualne premie i nagrody,

dodatki funkcyjne i stażowe,

wynagrodzenie urlopowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *