Podatek liniowy to forma opodatkowania, która pozwala rozliczać podatek wprost proporcjonalnie do wielkości podstawy opodatkowania i niezależnie od wysokości dochodu jego stawka będzie niezmienna.

Przedsiębiorca, wybierając formę opodatkowania w postaci podatku dochodowego musi w trakcie roku dokonywać wpłat zaliczek w uproszczonej formie lub poprzez miesięczne bądź kwartalne wpłaty.

Podatek liniowy to jeden ze sposobów, w jaki nałożona zostaje należność finansowa na przedsiębiorcę i w przypadku której stała skala liniowa nałożona na podatek od dochodu wynosi 19%.

Zaletą stosowania tej formy jest możliwość skorzystania z jednej stawki, niezależnie od zarobku przedsiębiorcy. Ta forma opodatkowania dochodu wyklucza jednak możliwość wspólnego rozliczania dochodu z małżonkiem, zastosowania ulg np. na dzieci czy Internet oraz pomniejszenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego o kwotę wolną od podatku.

Podatkiem płaskim nie mogą rozliczać się osoby, które świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a także menadżerowie, pracownicy etatowi oraz renciści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *