Obowiązek składania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

Składanie sprawozdania finansowego za 2019 będzie nieco inne od sprawozdań składanych w ubiegłych latach, ale tylko dla tych przedsiębiorstw, które wcześniej nie były, ani nie są zarejestrowane do KRS.

Wszystkie działalności prócz spółki cywilnej i przedsiębiorstw stosujących MSR, mają obowiązek składania e-sprawozdań, czyli sprawozdań finansowych w formie elektronicznej ustrukturyzowanej, bądź nieustrukturyzowanej.

W każdym zeznaniu musi znaleźć się:
– wprowadzenie
– bilans
– zestawienie zmian w kapitale
– rachunek zysków i strat
– rachunek przepływów pieniężnych
– nota podatkowa

Kierownik lub kierownicy (jeśli jest ich więcej) jednostki muszą zająć się tworzeniem sprawozdania finansowego najlepiej zaraz po dniu bilansowym, ponieważ od tego dnia mają 3 miesiące na złożenie sprawozdania do Szefa KAS.

Co ważne, składanie sprawozdania finansowego za 2019 w obowiązkowej formie elektronicznej jest jedyną oryginalną wersją tego dokumentu. Sprawozdanie finansowe w wydrukowanej formie papierowej to jedynie jego kopia.

E-sprawozdanie należy podpisać za pomocą Profilu Zaufanego, bądź elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *