• 07 LUT 20
  • 0

  Składanie sprawozdania finansowego za 2019

  Obowiązek składania sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy dotyczy wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe.

  Składanie sprawozdania finansowego za 2019 będzie nieco inne od sprawozdań składanych w ubiegłych latach, ale tylko dla tych przedsiębiorstw, które wcześniej nie były, ani nie są zarejestrowane do KRS.

  Wszystkie działalności prócz spółki cywilnej i przedsiębiorstw stosujących MSR, mają obowiązek składania e-sprawozdań, czyli sprawozdań finansowych w formie elektronicznej ustrukturyzowanej, bądź nieustrukturyzowanej.

  W każdym zeznaniu musi znaleźć się:
  – wprowadzenie
  – bilans
  – zestawienie zmian w kapitale
  – rachunek zysków i strat
  – rachunek przepływów pieniężnych
  – nota podatkowa

  Kierownik lub kierownicy (jeśli jest ich więcej) jednostki muszą zająć się tworzeniem sprawozdania finansowego najlepiej zaraz po dniu bilansowym, ponieważ od tego dnia mają 3 miesiące na złożenie sprawozdania do Szefa KAS.

  Co ważne, składanie sprawozdania finansowego za 2019 w obowiązkowej formie elektronicznej jest jedyną oryginalną wersją tego dokumentu. Sprawozdanie finansowe w wydrukowanej formie papierowej to jedynie jego kopia.

  E-sprawozdanie należy podpisać za pomocą Profilu Zaufanego, bądź elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply