Sprawozdanie finansowe od 1 października 2018 roku należy złożyć do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten musi zostać przygotowany w formacie XML i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie bezpośrednio przesyłany do urzędu drogą elektroniczną.

Do złożenia sprawozdania finansowego zobligowane są:
– firmy zobowiązane do prowadzenia księgowości pełnej,
– firmy, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe.

Obowiązek ten spoczywa na:
– w spółkach kapitałowych na członkach Zarządu,
– w spółce jawnej na osobach uprawnionych do reprezentowania spółki,
– w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych na komplementariuszach,
– w trakcie postępowań upadłościowych na likwidatorach lub zarządcach.

Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie powinno nastąpić najpóźniej po upływie 15. dni od chwili jego zatwierdzenia. Dla większości firm będzie to 15. lipca.

Profesjonalne usługi z zakresu sporządzania i składania sprawozdań finansowych oferuje nasza firma. Ponadto oferujemy usługi z zakresu sprzedaży, aktywacji i odnawiania podpisów elektronicznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły i odpowiemy na pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *