• 20 LUT 19
  • 0

  Składanie sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe od 1 października 2018 roku należy złożyć do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną. Dokument ten musi zostać przygotowany w formacie XML i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie bezpośrednio przesyłany do urzędu drogą elektroniczną.

  Do złożenia sprawozdania finansowego zobligowane są:
  – firmy zobowiązane do prowadzenia księgowości pełnej,
  – firmy, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe.

  Obowiązek ten spoczywa na:
  – w spółkach kapitałowych na członkach Zarządu,
  – w spółce jawnej na osobach uprawnionych do reprezentowania spółki,
  – w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych na komplementariuszach,
  – w trakcie postępowań upadłościowych na likwidatorach lub zarządcach.

  Złożenie sprawozdania finansowego w urzędzie powinno nastąpić najpóźniej po upływie 15. dni od chwili jego zatwierdzenia. Dla większości firm będzie to 15. lipca.

  Profesjonalne usługi z zakresu sporządzania i składania sprawozdań finansowych oferuje nasza firma. Ponadto oferujemy usługi z zakresu sprzedaży, aktywacji i odnawiania podpisów elektronicznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły i odpowiemy na pytania.

  Zostaw odpowiedź →

Leave a reply

Cancel reply