Prowadząc naszą działalność zazwyczaj potrzebujemy wsparcia w formie zatrudnienia pracowników. Warto jednak podkreślić, że zatrudnianie ludzi wiąże się nie tylko z koniecznością wypłacania im wynagrodzenia na wykonywaną pracę. Obowiązkowo musimy opłacać także ich składki na ubezpieczenia społeczne. Ponadto musimy skrupulatnie prowadzić dokumentację dotyczącą pracy tj. listy obecności, wykorzystane dni wolne, przyznane ekwiwalenty, zaświadczenia lekarskie itd..

Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, bo tak nazywana jest dokumentacja związana z pracą pracownika to zagadnienie niezwykle istotne zarówno dla pracodawcy, jak i samego pracownika. Po pierwsze, to właśnie te akta zostaną w pierwszej chwili skontrolowane w podczas kontroli skarbowej. Po drugie, na podstawie tych informacji kolejno przyznawane są emerytury, renty oraz wszelkie świadczenia socjalne. Z tego względu niezwykle istotne jest by akta te były prowadzone rzetelnie i zgodnie z prawdą.

Mając na uwagę to jak bardzo istotne są dane dokumenty, a także jak wielka jest problematyka tego zabiegu warto zdecydować się na skorzystanie z usług specjalisty ds. kadr i płac. Usługi tego typu oferuje nasze biuro rachunkowe. Serdecznie zapraszamy do kontaktu podczas którego przedstawimy wszelkie szczegóły!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *